Portfolio

Polar

Northern Lighting, 2006

Lampe i glass. Lampen kan ligge eller henges fra taket. Den kan henge alene eller flere sammen. Polar benytter en avansert glassblåseteknikk, hvor den flytende glassmassen blandes med opalhvit farge. Dette gir en glidende overgang fra transparent til opakt glass. Polar produseres av Northern Lighting og er i salg fra 20.oktober 2006.