Portfolio

Priors nye plastskåler

Kunde: Prior Norge AS,2005

Helhetlig, lett og rent! Priors nye profil har et gjennomgående formellement i alle skålene, samt i all produktgrafikk. Fido har vært med helt fra konseptstadiet og frem til endelig detaljering og korrektur av produksjonsfiler. Utviklet i samarbeid med Færch plast (danmark). Skålene er designbeskyttet. Det grafiske arbeidet er utført av Harpun.